tirsdag den 10. januar 2012

Tidevand

Vejret spiller en stor rolle og tidevandet har ligeledes stor betydning for hvornår vi kan ro og fiske i sund og stræder. De smalle sund hvor der er mest strøm pga vand som flytter sig fra et sted til et andet, kan vi fiske fra ca. to timer før høj- eller lavvande, til ca. to timer efter høj- eller lavvande. Nogle steder skaber tidevandet strøm på fire til seks knob. Normal marchfart i kajakken er på tre til fire knob.

For den periode hvor vi er i Tromsø ser prognosen for høj- og lavvande sådan ud, fra kilden vannstand.no:

I tabelform skal vi holde øje med disse tider:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar